Sluzba je docasne nedostupna z dovodu pripravy ostrej prevadzky